tysdag 18. oktober 2011

Haustonn i hagen


Haust

Kvar vart det taa alle dei Fuglar,
       som song
i Sumar so vænt millom Greino?
       Sidan eg høyrde deim
       ender og Gong;
og so vart det Stilla i eino.
— Han tagnar, Fuglen, mot Hausten.

Kvar vart det taa alle dei Blomar,
       som stod
og nikka i Ljos og i Ange?
       Eg ser yver Bøen,
       men er inkje god
faa Auga paa ein av dei mange.
       — Han visnar, Blomen, mot Hausten.

-Per Sivle, 1909-


Det er ikkje tvil om at sommaren er over. Fuglar og blomar forsvinn, slik Per Sivle skildrar det så fint. Lauvet forsvinn òg - iallefall frå trea. Platningen vår er omringa av skog, og dermed vert det mykje lauv på denne tid. Sundag var det deilig opphaldsvèr med glytt av sol, og Rosafamilien var ute og gjorde hagen vinterklar.


Møblar vartflatpakka og satt under presenning, grillen er vaska etter alle kunstens reglar, og sidan me var så godt i gang var det like greit å sope saman lauvet på uteplassen. Vetlesyster syns det  var mykje kjekkare å hive det utover igjen, men kunne til naud få det bak murkanten når mora kom med halvnøgde utrop over "hjelpa"


Med det var haustferien også over, og ei ny fullpakka veke er igang. Håpar du får ei fin ei!


søndag 16. oktober 2011

Vin, Voga, Voss, Vatn

I dag sendte eg min kjære på polet for å kjøpe noko godt til laurdagskvelden. Eg likar raudvin, anten det er i festleg lag eller eit glas for meg sjølv i godstolen. Sjølv kjøper eg nok det ekspertane ville kalle dårleg vin, men som eg likar likevel. Helst med skrukork, for då er oppbevaringa så mykje enklare ;)

Men Rosamannen visste ikkje heilt kva kona ville ha, så han gjekk for design! (Jaudå, eg har kjøpt vin både for flaska og/eller etiketten si skuld, eg òg). Og under er altså resultatet: Quattro VOGA, Italia. Syns du at du har sett flaska før?

Det kan stemme, for under ser du det ekskulsive Voss-vatnet. Flaska ser heilt lik ut - ja, til og med skrifttypen er slåande lik! Eg lurar veldig på kven som har kopiert kven?
Og sidan eg er i det undrande hjørnet: på VOSS si eiga heimeside står det faktisk noko som hentydar til at dette vatnet er tappa på sjølve Voss (Voss Artesian bottled water is taken from a virgin aquifer that, according to the company, has been shielded for centuries under ice and rock in the untouched wilderness of Central Norway.) . Eg tør påstå at fyrste gong dette vatnet har vore i nærleiken av bygda, er når det kom i ein lastebil full av flasker.....

Jaja, vinen er iallefall god, og når flaska er tom skal den IKKJE til attvinning, men brukast til "noko" her i huset.  Blomevase. kanskje?

God laurdagskveld!

Related Posts with Thumbnails