laurdag 8. mai 2010

Cruise rundt Lower Manhattan

Etter enda skuleveke på Stevens Institute for den flinke Rosamannnen skulle den avsluttast med brask og bram; me skulle på cruise rundt nedre Manhattan saman med avgangsstudentar og diverse tilsette ved skulen. Cruiset inkluderte middag og fri bar, og til min store skrekk var det dresskode "party dress". Eg allierte meg med den norske jenta som Rosamannen studerte saman med, og fann ut at min litt kvardagslege kjole var grei nok, utan at eg på nokon måte ville framstå som kveldens mest velkledde ;)

Yachten Cornucopia Destiny låg og venta på oss, og einaste minus med kvelden var at dette var den einaste kvelden i veka det verkeleg var dårleg ver. Heldigvis var det tak over store delar av topp-dekket, og det var utruleg vakkert å sjå the Manhattan skyline by night! Eit møte med Fru Frihet fekk me òg, og ho gjorde absolutt inntrykk! Det er krevjande å få gode bilder i mørket, på ein båt i litt uroleg farvatn, men etter ein tøff sletterunde har eg framleis nokre bilder att som kan minne om ein fantastisk kveld med (for meg) nye vener.
God sundag!

måndag 3. mai 2010

Eit glimt frå den verkelege verda

Dei siste innlegga har vist glimt frå vår fantastiske tur til New York. No er det nesten litt fjernt at me for berre to veker sidan var der og snuste storbyluft og yrande folkeliv. Då er det godt å ta fram

Sidan me kom heim har me budd hjå foreldra mine, berre eit par hundre meter frå vårt eige hus. Der (altså i huset vårt) er det eit sant kaos! Snikkarane har rive og bygd oppatt ein vegg på arbeidsrommet mitt, vetlesyster sitt rom, soverommet vårt, i trappeoppgangen, i stova, og ein vegg + taket på kjøkkenet og i gangen på baksida. No er det malaren som skal gjere sitt i alle desse romma.

Badet er ei anna historie. Snikkarane reiv veggane, og heile helga har mannen stått med slagboremaskin og partert golvet. Når badet fyrst skulle gjerast noko med, så fann me ut det ville vere dumt å ta det halvvegs. No vert det varmekablar og fliser istadenfor stråleovn og våtromsplater! Me satsar på at me skal få inn eit badekar av eit eller anna slag, og har beslutta å flytte veggen inn mot det komande vaskerommet med ein dryg halvmeter. (dei øverste bileta er frå det som skal bli vaskerom. Det har til no vore den gamle snikkarverkstaden, med inngang kun frå utsida.

Ein kan seie mykje om løysingane i det gamle huset, men er det nokon stad det har vorte satsa, så er det på badet! 15 cm tjukt betonggolv er inga enkel sak å få vekk, men med mykje svette og god hjelp gjekk det til slutt. Så var det å grave fram avløpsrøyra, som befann seg ein heil meter nede i pukk-laget. Onsdag kjem røyrleggaren, og då skal det gamle vekk og nye røyr på plass. På badet skal handverkarane gjere grunnarbeidet, og så skal me leggje fliser sjølve, til slutt. Der håpar me nok òg på at erfarne hjelparar kjem oss til unnsetning, men det er enno ei stund fram.

Håpar du der ute får ei god fyrste veke i mai!

Related Posts with Thumbnails